THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM UNIVERENGLISHACADEMY

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm ILEADER dành cho UNIVER ENGLISH ACADEMY

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI ILEADER

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về iLeader

Hotline:

Để tìm hiểu về Ileader hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Thank You!

Trung tâm anh ngữ UNIVERENGLISHACADEMY , Trung tâm ngoại ngữ UNIVERENGLISHACADEMY ,Trung tâm đào tạo UNIVERENGLISHACADEMY Sổ liên lạc online UNIVERENGLISHACADEMY , Ứng dụng đón con UNIVERENGLISHACADEMY